มกราคม 26, 2022

Pinehaveninc

เว็บไซต์รวบรวมบทความน่ารู้มากมาย รีวิวที่พัก สุภาพผิว เกร็ดความรู้

10 เหตุผลที่ควรคิดเปลี่ยนงานของมนุษย์เงินเดือน

Unhappy businessman leaning back against office wall and looking at ceiling

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนสิ่งที่เครียดที่สุดคือการตัดสินใจลาออกจากงานที่คุณทำ วัฒนธรรมขององค์กรได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิตของกิจกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ต้องพบเจอในทุกๆวัน เมื่อมาถึงวันที่คุณพร้อมที่จะก้าวผ่านบทบาทและหน้าที่ เพื่อไปสู่การพัฒนาและสร้างศักยภาพให้เติบโตทางสายอาชีพต่อไป มาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดแรงบันดาลใจกับ 10 เหตุผลที่ดีที่สุดในการคิดจะเปลี่ยนงานสร้างความมั่นคงในอนาคต ดังนี้

 

 

1.คุณสามารถเพิ่มรายได้

เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการทำงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างโอกาสในเรื่องรายได้เพิ่มขึ้นหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น เพราะเหตุผลของการเปลี่ยนงานเป็นช่องทางให้คุณได้รับเงินเดือนที่มากขึ้นกว่าที่เก่า เพราะด้วยข้อจำกัดของแต่ละองค์กรหรืออุตสาหกรรมมีหลักการและเงื่อนไขในการจ้างงานที่แตกต่างกันไป

 

 

2.คุณสามารถได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมากขึ้น

นักวิจัยแนะนำว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนงานที่เหมาะสมและดีที่สุดคือระยะเวลาสามปี หลังจากที่คุณได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ ฝึกทักษะทางสายอาชีพอย่างชำนาญถึงเวลาที่คุณจะมองหางานที่สร้างโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็ว เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งใหม่และเรียนรู้การทำงานด้วยทักษะใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานที่คุณมุ่งมั่น

 

  

 

3.งานปัจจุบันของคุณไม่สร้างความท้าทายให้เกิดแรงบันดาลใจ

หากงานที่คุณทำหรือตำแหน่งงานรวมถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับของการทำงานปัจจุบัน ไม่มีความท้าทายหรือลดแรงจูงใจในการทำงานอย่างเห็นได้ชัดถือเป็นความเสี่ยงต่อปัจจัยในการทำงานและสายอาชีพ  สร้างนิสัยการทำงานที่ขาดแรงบันดาลใจ ขาดขวัญกำลังใจ ไม่กระตือรือร้นจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณไม่ใช่พนักงานที่มีค่าขององค์กรต่อไป

 

 

 4.นายจ้างของคุณกำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ

สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ยิ่งสร้างความมั่นใจและเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนงานใหม่ที่ง่ายที่สุด หากองค์กรของคุณมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การปลดพนักงานจำนวนมาก  ยอดขายแต่ละไตรมาสลดลงและไม่มีผลกำไรนี่เป็นสัญญาณเตือนให้คุณเตรียมพร้อมในการมองหางานใหม่ให้เร็วที่สุด

 

 

5.มีความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง

อีกปัญหาของการทำงานที่มนุษย์เงินเดือนต้องเผชิญคือปัญหาด้านการสื่อสารกับนายจ้างที่เกิดความขัดแย้ง ความแตกต่างทางด้านความคิดและการแสดงออก สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้คุณรู้สึกขมขื่นและไม่พอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนำไปสู่ผลงานและความยุ่งยากในการทำงาน คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ไปใช้ในการมองหางานใหม่ที่ดีสำหรับการเปลี่ยนงาน

 

 

 6.ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของชีวิต

การเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์เงินเดือนถือเป็นช่วงจังหวะและโอกาสในการเปลี่ยนงานเช่นกัน เพราะองค์กรต้องให้ความสำคัญและอนุเคราะห์โอกาสด้วยการปฏิบัติและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานของแต่ละบุคคล เช่น การกลับมาทำงานหลังลาคลอด คุณพบว่านายจ้างไม่เคารพความต้องการของคุณสำหรับการปรับความสมดุลในชีวิตการทำงานที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่สนับสนุนการทำงานที่ให้คุณได้รับความส่วนตัวและครอบครัว

  

 

7.งานที่คุณทำไม่สามารถพัฒนาความสามารถของคุณได้

วิธีเปลี่ยนงานใหม่สามารถสร้างโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เบื้องต้นการมองหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมและน่าสนใจด้วยการพูดคุยกับหัวหน้างานของคุณถือเป็นการช่วยให้คุณก้าวไปสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมและได้แสดงศักยภาพที่เป็นจุดแข็งของคุณออกมาได้มากขึ้น จะเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณมีความมั่นใจก่อนที่คุณจะตัดสินใจออกเดินทาง เพื่อเปลี่ยนงานในสายอาชีพต่อไป

 

 

 8.เพื่อนร่วมงานสร้างบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรในการทำงาน

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีวัฒนธรรมไม่เอื้อต่อความสุขหรือความสะดวกสบายในการทำงานจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งการละเมิดสิทธิต่อสถานะบุคคลภายนอก การแบ่งแยกกลุ่มที่สร้างความกดดันและอดทนต่อสภาพแวดล้อมของการทำงาน นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กรที่ต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมและเพื่อนร่วมงาน

 

 

9.คุณมีข้อเสนอที่ดีกว่างานในปัจจุบัน

หากคุณได้รับโอกาสในการเปลี่ยนงานใหม่ คุณสามารถรับข้อเสนอที่ดีจากนายจ้างปัจจุบันของคุณได้ เพราะเป็นประโยชน์เป็นการเจรจาต่อรองทีดีหากคุณมีข้อเสนอทีดีกว่างานที่ทำในปัจจุบัน การใช้หมายเลขติดต่อที่ จำง่าย มีสิริมงคล เป็น เบอร์มงคลจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ติดต่อ และเพื่อเป็นการยกระดับ ส่งเสริมและได้รับผลประโยชน์อื่นๆโดยไม่ต้องเปลี่ยนงานใหม่ แต่หากคุณไม่ได้รับการตอบรับการเจรจาย่อมเป็นสัญญาณเตือนให้คุณเตรียมพร้อมกับงานใหม่ที่ดีกว่า

 

 

10.คุณพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่

นี่ถือเป็นความพร้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบที่สุดและ เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างประสบความสำเร็จในสายอาชีพคุณ ด้วยการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานได้มองเห็นถึงความมุ่งมั่นในสายอาชีพมีเป้าหมายโดดเด่นและชัดเจนพร้อมการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณพร้อมแล้วกับชีวิตการทำงานที่กำลังจะเปลี่ยนไป

และทั้งหมดนี้เป็น 10 สัญญาณเตือนให้คุณเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนงานใหม่หรือเป็นมุมมองในการใช้พิจารณางานในปัจจุบันว่าคุณมีเหตุผลใหนบ้างที่คุณต้องการหาคำตอบให้กับตัวเองบ้าง เพื่อหาวิธีจัดการที่เหมาะสมที่สุดกับบทบาทของมนุษย์เงินเดือนนั่นเอง

 

 

เรียบเรียงโดย: MCCONTENT

ที่มา:https://moneyhub.in.th/article/

 

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว