มกราคม 26, 2022

Pinehaveninc

เว็บไซต์รวบรวมบทความน่ารู้มากมาย รีวิวที่พัก สุภาพผิว เกร็ดความรู้

เลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับคุณ เลือกอย่างไร ให้ดี ให้ถูกหลัก

การเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

นั้น ก็เหมือนการเลือกเครื่องมือใช้งานตามลักษณะของงานแต่ละประเภท ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน แต่ละชนิดล้วนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งาน ขอยกตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ตัวอย่างเช่น

หากเราต้องการเครื่องมือสำหรับ ทุบ รื้อ ถอน เราต้องเลือกใช้ ค้อน (งานหยาบใช้แรง) เช่น เบอร์มังกร 789 หรือ เบอร์หงส์ 289  ส่วนงานที่ต้องการจะตัดหรือกรีดเราต้องเลือกใช้ มีด (งานละเอียดใช้ทักษะ) เช่น เบอร์เสน่ห์ที่มีกลุ่มตัวเลข 2 3 4 5 6 9 ผสมอยู่ ( ที่กล่าวมาเป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมเท่านั้น ศาสตร์ของตัวเลขยังมีรายละเอียดอีกมากให้ศึกษา )

การเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลก็เช่นเดียวกัน เพราะความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือต่างๆของคนเรา ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละช่วงอายุ ล้วนมีความแตกต่างกัน เราไม่สามารถทำงานทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดได้โดยใช้เครื่องมือเพียงชนิด “ดินสอยังต้องคู่กับยางลบ” เบอร์ที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลานึ่ง อาจไม่ใช่เบอร์ดีที่สุดสำหรับอีกช่วงเวลานึ่ง ก็เป็นได้

ดังนั้นควรรู้ความต้องการให้ชัดเจน เพื่อเลือกให้เหมาะสมว่าเบอร์มงคลควรมีคุณสมบัติอย่างไร? ใช้ส่งเสริมเรื่องใด? ระบุลงไปให้ชัด! เช่น เบอร์มงคลใช้สำหรับทำงานเท่านั้น หรือใช้เฉพาะเรื่องส่วนตัว ส่งเสริมเรื่องความรักความสัมพันธ์ เป็นต้น

สมมุติว่าเลือกมาใช้ทำงานก็ต้องระบุลึกลงไปอีกว่า งานด้านไหน อาชีพใด เช่น ธุรกิจ,ค้าขาย,การตลาด | ข้าราชการ,วิชาการ,การศึกษา,วิจัย  |  บริหาร,ปกครอง,วางแผน  | บริการ,ศิลปะ,บันเทิง ควรระบุลงไปใช้ชัดเจน

กรณีศึกษา

มีหลายคนเห็นผู้อื่นใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลที่มีตัวเลขคู่นั้นดี คู่นี้ดี ผสมอยู่ในเบอร์ จึงใช้ตาม ซึ่งก็สามารถทำได้หากกลุ่มเลขเหล่านั้นเป็นเลขที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความหมายที่ดี และปลอดภัย แต่ต้องไม่ลืมคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงในการใช้งานของผู้ใช้ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น บางคนต้องทำงานที่ต้องใช้ความอดทน ต้องการคิด กล้าทำ กล้าลุย แต่ไปฟังคำบอกกล่าวมาว่าเลข 24-42 เป็นเลขที่ดีก็ไปหามาใช้ แล้วทั้งเบอร์มีแต่ชุดตัวเลข 24-42 เกือบทุกตำแหน่ง (เลข 24-42 หมายถึงมีเสน่ห์) ลักษณะเช่นนี้แทนที่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มงคลที่จะช่วยส่งเสริมผู้ใช้ให้การงานเจริญก้าวหน้า แต่ด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมของตัวเลขอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังเท่าที่ควร หรือ บางรายกลับซ้ำร้ายแย่กว่าเก่าเพราะเปลี่ยนใช้ตัวเลขที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยฟังคำบอกกล่าวเล่ามาและไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมให้ดีก่อน

เพราะฉนั้น การเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลให่เหมาะกับผู้ใช้โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจน คือการเลือกใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลที่มีคุณสมบัติของความหมายตัวเลขที่ช่วยส่งเสริมความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้เป็นสำคัญ

เบอร์มงคลที่เลือกมานั้นจึงจะถือว่าเหมาะสมกับผู้ใช้งานและได้รับประโยชน์จากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยส่งเสริมดวงชะตาของผู้ใช้ในช่วงเวลานั้นๆได้มากที่สุด”article-02-002เบอร์โทรศัพท์มงคลที่มีราคาแพง อาจไม่ใช่เบอร์ที่ดีสุดสำหรับเรา

เพราะดีที่สุด คือ เบอร์โทรศัพท์มงคล บ้านซิม5559 เบอร์มงคล dtac ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของเรา ณ เวลาปัจจุบันขณะนั้น

 

ข้อมูลสาระเพิ่มเติม : splashcaddy.com/learning/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว